Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ công cụ tích hợp Intel®

Intel HD Graphics Driver cho Windows 7 * / 8.1 * cho Intel® NUC

Phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® NUC cũ

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (AHCI) cho Windows 7 * / 8 * / 8.1 * cho Intel® NUC

Intel HD Graphics Driver cho Windows XP* cho Intel® NUC

Intel Rapid Storage Technology (AHCI) dành cho Windows XP* dành cho Intel® NUC