Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'16
EOL thông báo
Wednesday, March 23, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, September 28, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, January 27, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) SAS Module
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, January 1, 2018

Thông tin bổ sung

Mô tả
This is an entry-level RAID 0,1,1E and JBOD module included in the following kits: AH2000WP6GKIT, AH2000JF6GKIT and A1UJP6GKIT