Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
Spare 1U PCI Express x16 riser card for supporting in-board low-profile PCIe adding card of Slot1 on S1600JP and R1000JP family.

Thông tin bổ sung

Mô tả
X16 Riser Spare for H1600JP Systems