Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
rIOM riser for 6Gb/s SAS of Slot2, 6Gb/s SAS module RMS25LB080 and cables, dedicated NIC port for management.

Thông tin bổ sung

Mô tả
This accessory is used when adding 6G SAS module into Slot 2 of JP System