Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, June 2, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Friday, September 2, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, December 2, 2016
Các hạng mục kèm theo
(1) AXX10GBTWLHW module, screws, port label.
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, November 1, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
10G base T IO module, dual port, based on Intel® Ethernet Controller X540. It is dedicated for Intel(R) Multi-node Server System H2000 Family