Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 1040mm Serial 10pin header to DB9 Cable, (1) 520mm Serial 10pin header to DB9 Cable, (1) 100mm DCD RJ45 to DB9 Cable, (1) 100mm DSR RJ45 to DB9 Cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Kit of serial adapter cables