Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phụ kiện RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
1H'16
EOL thông báo
Thursday, March 30, 2017
Đơn hàng cuối cùng
Friday, September 29, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, January 29, 2018
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Low Profile MD2 Card
Thiết bị được hỗ trợ
SAS/SATA
Các hạng mục kèm theo
One converter board, full size PCIe bracket, low profile PCIe bracket

Thông tin bổ sung

Mô tả
The Intel® RAID Converter Board RCVT8788 allows for internal SAS or SATA ports to be extended outside the system. It includes 2 internal 8087 Mini-SAS connectors that are connected to two external 8088 Mini-SAS connectors.