Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'12
Các hạng mục kèm theo
Includes (1) Extended Warranty for dual socket Compute Module

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
URL thông tin bổ sung