Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
6Gb/s SAS accessories kit (cable-free) for H2000JF family including (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection, (1) customized rIOM riser, (1) 6Gb/s SAS module RMS25LB

Thông tin bổ sung

Mô tả
6Gb/s SAS accessories kit (cable-free) for H2000JF family