Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
(1 set) Front Control Panel kit, including front panel board, front panel bezel and rack ear for both left and right side
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, June 12, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare front control panel kit for H2000 Chassis family