Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Các hạng mục kèm theo
1 riser board.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 1U riser x16 BBP specific, short riser slot. Connected to CPU1