Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
1 riser board
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Friday, September 1, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
230 pin 1U riser – x8 electrical/x16 mechanical slot – routed from CPU1. Long riser slot. Purposed for use with S2400BB