Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'19
EOL thông báo
Thursday, March 21, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Monday, September 23, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, January 21, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) Kit of 2 cables 165mm length, straight SFF-8087 to SFF-8087 connectors.

Thông tin bổ sung

Mô tả
(1) Kit of 2 cables 165mm length, straight SFF-8087 to SFF-8087 connectors.