Chipset Intel® dòng C600

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® C604 Discontinued 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C606 Discontinued 2.0 2.0 Không 12 W
Chipset Intel® C608 Discontinued 2.0 2.0 Không 12 W
Chipset Intel® C602J Discontinued 2.0 2.0 8 W