Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
Flex cable, brackets and screws.

Thông tin bổ sung

Mô tả
IO Module Cable and brackets required when installing an IO Module in the S2600IP or a 2nd I/O module into the S4600LH Intel Server Systems.