Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Các hạng mục kèm theo
Includes 1 bracket, 2 GPGPU power cables, and screws.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Bracket for securing full length double width GPU cards to fan bulkhead in P4000M.