Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng tích hợp dành cho Windows* dành cho bo mạch và hệ thống máy chủ Intel® cũ

Cập nhật gói cập nhật firmware cho EFI bo mạch Intel Server và hệ thống Intel® Server dựa trên chipset Intel® 60X

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 60X