Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'19
EOL thông báo
Thursday, March 21, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Monday, September 23, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, January 21, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) Kit of 2 cables, 730mm length, right angle SFF-8087 to right angle SFF-8087 connectors.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Kit of 2 cables, 730mm length, right angle SFF-8087 to right angle SFF-8087 connectors.