Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Local control panel, (1) tray, (1) USB cable for 4U pedestal chassis

Thông tin bổ sung

Mô tả
Local control panel kit for 4U pedestal chassis