Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'17
EOL thông báo
Friday, December 16, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, October 31, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) riser card for Intel® R1000 chassis

Thông tin bổ sung

Mô tả
Standard PCIe x 16 Riser card for R1000 chassis