Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
(1) 600W AC Fixed Power Supply (Gold Efficiency) for Intel® Server Board S2400EP in R1000S chassis and Intel® Server board S2400SC in R2000M chassis
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, May 14, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
600W Fixed Power Supply for Intel® Server Board S2400EP in R1000S chassis and Intel® Server board S2400SC in R2000M chassis