Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
(1) Front IO Panel for W2600CR with audio, eSATA, 1394b ports and a slot for a 3.5" device with a filler.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Front IO Panel for W2600CR in UPL-WS Chassis.