Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Các hạng mục kèm theo
(1) riser card for Intel® R2000M chassis
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, May 14, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Standard PCIe x 16 Riser card for Intel® Server Chassis R2000M, Riser has one PCIe x 8 and two PCIe x4 slots