Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Quạt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
Accessory Fan Kit ASCUPSFLFANKIT for moving PCI Fan to allow Full Length PCI cards, includes: (1) Fan mounting brackets for drive bay, (1) PCI Full length card bracket. For use with the Intel® Server Board S2400SC2 in Intel® P4000S Chassis Family

Thông tin bổ sung

Mô tả
Accessory Fan Kit ASCUPSFLFANKIT to support moving PCI Fan to allow Full Length PCI cards (for Intel® Server Board S2400SC Chassis P4000S Family)