Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
Passive Heat Sink for Intel® Server Boards S2400SC, S2400GP, & S1400FP in Chassis P4000 Family

Thông tin bổ sung

Mô tả
Passive Heat Sink for Intel® Server Boards S2400SC, S2400GP, & S1400FP in Intel® P4000 Chassis Family