Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) 1394 cable, (1) mounting kit, optimized for Intel® Server Board S2600CO in Intel® Server Chassis P4000M

Thông tin bổ sung

Mô tả
1394 cable kit accessory, supporting 1394b header connection from Intel® Server Board S2600CO to knock out at the back of Intel® Server Chassis P4000M