Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Set of fixed mount brackets for 2-post racks

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U/2U fixed mounting brackets for center mount on 2-post racks