Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Các hạng mục kèm theo
Chassis Maintenance Kit FH2000LPMKIT (for Intel® Server System H2000LP family) including (2) Node tray of HNS2400LP, (2) Airduct of HNS2400LP, Plastic cover of bridge board, Cable kit and Screw kit
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, May 14, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Chassis Maintenance Kit FH2000LPMKIT for Intel® Server System H2000LP family