Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
Redundant Hot Swap Fans (Upper and Lower – 1 each): 40mm x 40mm x 56mm for Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Redundant Hot Swap Fans (Upper and Lower – 1 each) FXXLHPFAN, supporting Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families