Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
98mmx100mm Active Heat Sink for Intel® Workstation Boards S2600CR in P4000L-WS Chassis, or Intel® Server Board 2600COE to be used in production Intel® 4U pedestal chassis P4000M with 150W CPU installed.
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare active CPU heat sink for Intel® Workstation Boards S2600CR in P4000L-WS Chassis, or 2600COE in P4000M with 150W CPU installed.