Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version