Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'11
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
Midplane for Modular Server Chassis MFSYS25V2