Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phần mềm Intel® RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'18
EOL thông báo
Monday, May 21, 2018
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, November 21, 2018
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, February 21, 2019
Tốc độ truyền dữ liệu
3 Gb/s
Thiết bị được hỗ trợ
SATA Only
Cấp độ RAID được hỗ trợ
0, 1, 10, 5
Chế Độ JBOD
Không
Số cổng bên trong
8
Số cổng bên ngoài
0
Giao diện máy chủ PCIe
PCIe x4 Gen1
Kiểu bộ xử lý IO
C600/610 Chipset
Các hạng mục kèm theo
(1) White Storage Key, Install Guide for 8port SATA with Intel® ESRT2 RAID 0/1/5/10 and Intel® RSTe RAID 0/1/5/10
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
(White) 8port SATA with Intel® ESRT2 RAID 0,1, 5, 10 and Intel® RSTe RAID 0,1,5,10