Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) TPM Module AXXTPME5.
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
TPM 1.2 Module AXXTPME5 for use with Intel® Server Systems running Intel® Xeon® processor E5 family.
URL thông tin bổ sung