Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
Các hạng mục kèm theo
(1) Set Fixed mounting brackets

Thông tin bổ sung

Mô tả
Fixed mount rack bracket for R1XXX and R2XXX systems