Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) 2U Bezel A2UBEZEL, (2) snap-in badges and (1) snap-on swoosh for branding

Thông tin bổ sung

Mô tả
2U locking Bezel A2UBEZEL for 2U family of rack chassis