Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) 1U Bezel A1UBEZEL, (2) snap on badges and (1) snap-on swoosh for branding

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U locking Bezel A1UBEZEL for 1U family of rack chassis