Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Các hạng mục kèm theo
(1) IO module AXX10GBTWLIOM, (3) screws.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Dual Port RJ45 Intel® X540-BT2 10GbE I/O Module AXX10GBTWLIOM
URL thông tin bổ sung