Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Tuesday, April 21, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) IO module AXX10GBNIAIOM (3)screws. Transceivers are NOT included.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Dual Port SFP+ Intel® 82599ES 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM