Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare Board only FXX8X25HSBP (for 2U 8x2.5" Hot-Swap Backplane)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Board FXX8X25HSBP (for 2U 8x2.5" Hot-Swap Backplane)