Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Riser A2ULPCIXRISER (passive 2xPCI-X and 1x8)

Thông tin bổ sung

Mô tả
2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER (passive 2xPCI-X and 1x8) for R2000 Server Systems