Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) PCIE Riser A2UL8RISER (passive 3x8 for R2000GZ/GL/BB Intel® Server Systems)

Thông tin bổ sung

Mô tả
2U PCIE Riser A2UL8RISER (passive 3x8 Slot) for R2000GZ/GL/BB Intel® Server Systems