Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Security Door AUPBEZEL4UD for Intel® Server Chassis P4000 Family, compatible with AUPBEZEL4UF

Thông tin bổ sung

Mô tả
Rack bezel accessory-Security door for Intel® Server Chassis P4000 in rack configuration. Only includes security door