Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Bezel frame for Intel® Server Chassis P4000 Family, (2) Rack Handles
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Rack bezel kit for converting Intel® Server Chassis P4000 Family pedestal server chassis to rack chassis