Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) cable management arm for use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Rack Cable Management AXX3U5UCMA (For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000M/P4000L/P4000L-WS Family)