Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Advanced Rail Set for Intel® Server Chassis P4000 Family
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, October 22, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Advanced rail kit for P4000M/P4000L/P4000L-WS Server Chassis used when converting Pedestal chassis to 4U rack chassis, and full extension rails are needed. Travel Length 800mm, Full length 1601.7 mm