Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Advanced Rail Set for Intel® Server Chassis P4000 Family

Thông tin bổ sung

Mô tả
Advanced rail kit for P4000M/P4000L/P4000L-WS Server Chassis used when converting Pedestal chassis to 4U rack chassis, and full extension rails are needed. Travel Length 800mm, Full length 1601.7 mm