Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 29, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 3, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
Includes: Drive Cage, Hot Swap Back Plane, 8 Hot Swap Drive Carriers, data cables, I2C cable, and ID filler panel

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK