Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare CRPS PSU cage assembly, includes cage, adaptor bracket, screws, supporting bulkhead, 1x blank filler.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE (for Intel® Server Chassis P4000 Family)