Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare 1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS (Platinum-Efficiency)

Thông tin bổ sung

Mô tả
1600W AC Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency