Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare 1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS (Platinum-Efficiency)

Thông tin bổ sung

Mô tả
1200W AC Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency